Leasing operacyjny a finansowy- różnice

Przedsiębiorcy na co dzień, borykają się z dwoma rodzajami leasingu. Pierwszy z nich to leasing operacyjny, a drugi to leasing finansowy. Okazuje się, że rozróżnienie to wynika także z przepisów prawa podatkowego, które obowiązuje w naszym kraju. Nie mniej jednak wybór finalnej formy leasingu, zawsze zależy tylko i wyłącznie od danego podatnika, który z takowej umowy leasingu korzysta. Wybór leasingu może być także uzależniony zarówno od potrzeb rozliczania kosztów podatkowych, a także od długości okresu, w którym przewidziane jest użytkowanie przedmiotu podlegającego umowie leasingowej. Jakie są więc podstawowe różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym?

Leasing operacyjny – co to jest i na czym polega?

To forma umowy leasingowej, w myśl której przedmiot leasingu, jest zaliczany do majątku leasingodawcy. Kosztami uzyskania przychodu, osoby która korzysta z przedmiotu podlegającemu umowie leasingowej, są zaś miesięczne raty leasingowe. W tym momencie, należy również dodać, że do każdej raty leasingowej, doliczany jest odpowiedni podatek VAT. Jednak w formie leasingu operacyjnego, w przeciwieństwie do leasingu finansowego, osoba korzystająca z przedmiotu podlegającego umowie leasingowej, nie ma obowiązku całościowego opłacania podatku VAT, już na samym początku obowiązywania umowy. Należy także wiedzieć, że do kosztów uzyskania przychodów, można także zaliczyć opłatę wstępną, która może zostać ujęta jednorazowo. Tym samym nie ma obowiązku rozliczania jej proporcjonalnie, co do okresu trwania umowy.  Wobec tego zaliczamy ją do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie jej poniesienia. Warto także wiedzieć, że suma opłat, które są ustalone w umowie, zostaje pomniejszona także o niezależny podatek VAT, gdzie kwota ta, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej trwałych środków. Po zakończeniu okresu trwania umowy, leasingobiorca ma pełne prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

Leasing finansowy – co to jest i na czym polega?

Wybierając leasing finansowy, podatnik musi być świadomy, że przedmiot leasingu zostanie dołączony do składników majątkowych leasingobiorcy. Oznacza to także, że spoczywa na na nim obowiązek dokonywania wpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo w przypadku leasingu finansowego, do kosztów uzyskania przychodów, korzystający z przedmiotu podlegającego umowie leasingowej, może jedynie zaliczyć odsetkową część raty leasingowej. Jeśli zaś chodzi o podatek VAT, należy go uiścić z góry, w całości już przy opłaceniu pierwszej raty, po której następuje odbiór przedmiotu. Jednak warto w tym momencie również wspomnieć, że to klient automatycznie staje się właścicielem przedmiotu, tuż po spłacie ostatniej, obowiązującej raty. Kwestie opłat, przedstawiają się nieco inaczej, bowiem leasingobiorca, nie ponosi kosztów opłaty wstępnej.

Leasing operacyjny a finansowy- różnice

Jak można wywnioskować z powyższych akapitów, zarówno leasing finansowy jak i operacyjny znacząco się od siebie różnią. Podsumowując więc, w przypadku leasingu operacyjnego, leasingobiorca może wykupić przedmiot, ale nie musi. W przypadku leasingu finansowego, po spłacie ostatniej raty, automatycznie staje się właścicielem przedmiotu. Leasing operacyjny daje możliwość częściowego opłacania podatku VAT, co jednak nie jest możliwe w przypadku leasingu finansowego- podatek musi być opłacony wraz ze spłata pierwszej raty. Kolejną różnicą jest to, że leasing operacyjny, daje możliwość zaliczenia opłaty wstępnej do kosztów przychodów, zaś leasing operacyjny, umożliwia zaliczenie do kosztów przychodów, jedynie jej odsetkowej części.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *