Certyfikat kompetencji zawodowych- co to jest i jak go uzyskać?

Nie da się ukryć, że posiadanie własnej firmy zarówno transportowej jak i spedycyjnej jest ogromnym wyzwaniem. Wszystkie sprawy natury formalnej i księgowej zawsze muszą być dopięte na przysłowiowy ostatni guzik. Dodatkowo dochodzi dbanie o flotę pojazdów, pilnowanie wypłat kierowców, uzupełnianie kart paliwowych i inne kwestie. Mimo tych zadań, otwierający własną firmę transportową czy spedycyjną, musza takie wylegitymować się odpowiednimi certyfikatami, który potwierdzi posiadane kompetencje zawodowe. Czym zatem jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych i jak go uzyskać?

Co to jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Zacznijmy więc od prostego wyjaśnienia, czym tak w zasadzie jest certyfikat kompetencji zawodowych. Jak sama nazwa wskazuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych, jest dokumentem potwierdzającym, że dana osoba posiada nie tylko kwalifikacje, ale także niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą jej efektywnie prowadzić przedsiębiorstwo w branży transportowej. To właśnie uzyskanie tego certyfikatu, pozwoli uzyskać licencje na prowadzenie firmy przewozowej. Bez niego, niestety prowadzenie jej jest niemożliwe.

Kto powinien posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Powszechnie panuje przekonanie, że Certyfikat Kompetencji Zawodowych, powinien posiadać każdy kierowca trudniący się przewozem osób bądź rzeczy. Niestety nie jest to prawdziwe. Obowiązek posiadania certyfikatu, spoczywa tylko i wyłącznie na przewoźniku, czyli osobie prowadzącej daną firmę. Okazuje się, że bez pozytywnego ukończenia egzaminu w Instytucie Transportu Samochodowego, który skutkuje otrzymaniem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, właściciel firmy, nie może podjąć się prowadzenia działalności jako przewoźnik drogowy. Dodatkowo Certyfikat Kompetencji Zawodowych, powinni posiadać także pracownicy, którzy podejmują decyzje, mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego. Warto wspomnieć, że istnieją pewne odstępstwa od normy, które zwalniają przewoźnika, z wymogu posiadania certyfikatu. Z tej konieczności zwolnieni są przewoźnicy, którzy:

  • przewożą nie więcej niż 9 osób, w przypadku przewozu niezarobkowego
  • posiadają flotę pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej, która nie przekracza 3,5 tony
  • świadczą usługi transportowe w zakresie ratownictwa medycznego
  • przewożą nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w przypadku niezarobkowego przewozu,

Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się niezwykle prosta. By otrzymać Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego, wystarczy zdać egzamin państwowy. Uprawionym do jego przeprowadzenia jest jedynie Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Egzamin ten składa się z dwóch części, z którymi przyjdzie się zmierzyć. Pierwsza z nich jest czysto teoretyczna i obejmuje 64 pytania, wielokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź, można uzyskać jeden punkt. Druga z części egzaminu, to część problemowa. Składa się ona z dwóch praktycznych zagadnień, które należy rozwiązań. Jedno z zagadnień, zawsze dotyczy norm czasu pracy kierowców, a w zależności od udzielonej odpowiedzi, można uzyskać od 0 do 4 punktów. Pytania teoretyczne dotyczą transportu drogowego, prawa, a także zarządzania finansami przedsiębiorstwa. By zaliczyć egzamin, warto wcześnie zapisać się na specjalny kurs przygotowawczy, co pozwoli się efektywniej, a przede wszystkim skuteczniej przygotować i zdać egzamin z oceną pozytywną. Maksymalnie z każdej części egzaminu, można uzyskać 64 punkty, razem 128 punktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *